Társasházkezelés

Cégünk vállalja Társasházak, Lakásszövetkezetek, lakóparkok kezelését az alábbi feladatokban:

 Kiemelt feladatoknak tekintjük a közös képviselői tevékenységnél:

 

A társasház működőképességének a biztosítását,

A társasház törvényes működés biztosítását,

A társasház pénzügyi stabilitás biztosítását,

A társasház tűzvédelmi és biztonságtechnikai előírások betartását,

A közös képviselői feladatokon belül, állandó gondnoki felügyelet és a takarítás biztosítását,

A kommunikáció és a konfliktuskezelés biztosítását.

TÁRSASHÁZKEZELŐI és KÖZÖS KÉPVISELŐI FELADATOK ELLÁTÁSA |

 

  1. 1.      Gazdasági, számviteli és pénzügyi feladatok:

 

-          éves költségvetési javaslat elkészítése a közgyűlési döntéshez,

-          a tulajdonos közös költség hozzájárulásának kiszámítása,

-          a bankszámlával, pénztárral kapcsolatos könyvvezetési feladatok ellátása,

            nyilvántartás vezetése a tulajdonosi közös költség befizetési kötelezettségről és a

            teljesítéséről,

-          a közös tulajdon bérletek nyilvántartása, a bérlők részére bérleti díj közlés és a bérleti díj beszedése a beérkező és kimenő számlák nyilvántartása,

-          a végzett munkák, szolgáltatások számláinak kifizetése (utalványozása),

-          a likviditási helyzet folyamatos figyelése, tervezése,

-          a munkabérek, a magánszemélyek megbízási és vállalkozási díjának számfejtése, kifizetése,

-          NAV bejelentkezés és adatmódosítások intézése,

-          az adó és társadalombiztosítási befizetési és bevallási kötelezettségek teljesítése,

-          egyéb, és adózással összefüggő ügyek intézése,

-          az éves mérlegbeszámoló elkészítése,

-          az éves elszámolás elkészítése és közgyűlés elé terjesztése.

 

  1. 2.      Műszaki feladatok:

 

-          műszaki bejárások, javítási feladatok meghatározása,

-          a szükséges építési szerelési munkák megrendelése; a karbantartási, felújítási munkák elvégzéséhez kivitelezői árajánlatok beszerzése,

-          a tervszerű üzemeltetési és karbantartási munkákhoz az átalányszerződések megkötése,

-          az elvégzett munkák ellenőrzése, átvétele, igazolása,külön megbízással a felújítási, illetve nagyobb karbantartási munkák elvégeztetéséhez műszaki szakvélemény megrendelése, szükség szerint műszaki ellenőr biztosítása,

-          tűz,érintés és villámvédelemmel kapcsolatos szabványossági vizsgálatok elvégeztetése,

-          az azonnali beavatkozást igénylő hibák elhárításáról gyors intézkedés.

 

  1. 3.      Jogi feladatok:

 

-          a törvényesség betartása és betartatása,

-          a szervezeti működési szabályzat javaslatának kidolgozása,

-          a házirend javaslatának kidolgozása,

-          a jóváhagyott házirend betartatása,

-          munkaszerződés megkötése, munkáltatói jogok gyakorlása,

-          megbízási, vállalkozási szerződések kötése,

-          közös tulajdon bérleti szerződések kötése, bérbeadói

-          eljárás a hátralékos tulajdonosokkal szemben (ügyvéd bevonásával),

-          eljárás a tulajdon védelme, birtokháborítása ügyében,

-          jelzálogjog bejegyeztetése, nyilvántartása, törlése (ügyvéd bevonásával),

-          társasház birtokbavétele, illetőleg közös képviselő váltás esetén átadás átvétel lebonyolítása

-          jegyzőkönyvben rögzítetten.

 

  1. 4.      Szervezési feladatok:

 

-          a közgyűlés összehívásával és lebonyolításával kapcsolatos teendők ellátása és a közgyűlési anyagok elkészítése,

-          a közgyűlési jegyzőkönyvek (határozatok) tulajdonosok részére történő biztosítása,

-          a tulajdonosok részére a félfogadás biztosítása,

-          a számvizsgáló bizottsággal való jó együttműködés biztosítása,

-          munkavédelmi oktatás megszervezése a munkavállalók részére,

-          munkáltatói jogkörben a munkavállalók kiválasztása (gondnok, takarító stb.), javaslattétel a tulajdonosok felé.

 

5. Ellenőrzési feladatok

- a munkavállalók munkavégzésének ellenőrzése,

- a házirend betartásának ellenőrzése,

- tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzése,

- közös tulajdonú bérbe adott lakás, helyiség rendeltetésszerű használatának ellenőrzése.

További szolgáltatási lehetőségeink:

  1. Könyvelés
  2. Biztonsági szolgáltatás
  3. Takarítási szolgáltatás
  4. Tűzvédelmi, munkavédelmi, kockázatelemzés készítés
  5. Pályázat figyelés, írás

 Üzletszerü társasházkezelő szolgáltatási tevékenységet végző természetes személyekről és gazdálkodó szervezetekről vezetett nyilvántartásba történő felvétel alapján az alábbi nyilvántartási számok alapján tevékenykedünk:

Nyilvántartási számunk.  T-53

Nyilvántartási számunk.  T-52

 

 

A honlap a LIFE-GUARD Kft tulajdona és innen bármely nemü kép vagy adatrész engedély nélküli felhasználását a törvény bünteti.